Retour policy

Hieronder hebben wij de belangrijkste regels opgenomen met betrekking tot retour sturen, de zichttermijn van Ros en eventuele garantie. Voor een volledig overzicht verwijzen u naar de Algemene Voorwaarden.

Verzendkosten en verantwoordelijkheid retourzending

De verzendkosten in verband met de retourzending van het product komen voor rekening van de koper.

Bij ontbinding binnen de zichttermijn zal Ros, mits aan de retourvoorwaarden is voldaan, binnen 14 dagen nadat de bestelling retour is ontvangen het door de koper betaalde aankoopbedrag terugbetalen. Ros werkt niet met antwoordnummers voor retourneren binnen de zichttermijn. Ros raadt klanten uitdrukkelijk aan om retourzendingen binnen de zichttermijn aangetekend, verzekerd en deugdelijk verpakt te versturen. De verantwoordelijkheid voor de correcte retourzending ligt bij de koper / klant. Het is belangrijk om het verzendbewijs, met daarop vermeld de track & trace gegevens van de retourzending, te bewaren.

Retouradres / product defect bij ontvangst

Het adres voor retourzending staat aangegeven op de achterzijde van de pakbon. De pakbon (met ordernummer en NAW gegevens) dient altijd bij de retourzending te worden gevoegd). Zit er onverhoopt geen pakbon met retouradres bij uw bestelling? Neemt u dan contact met de klantenservice.

In geval van een product dat bij ontvangst defect blijkt te zijn, dient de koper binnen 24 uur contact op te nemen met de klantenservice. De koper dient nooit zonder overleg vooraf met de klantenservice, een defect product retour te sturen.

Zichttermijn

Voor zover niet anders aangegeven, heeft de koper na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren.

De koper heeft tevens het recht om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de bestelling, aan Ros kenbaar te maken dat hij zonder verplichte opgave van redenen de koopovereenkomst wenst te ontbinden en zijn bestelling wenst te retourneren. Koper heeft vanaf het moment dat hij zijn wens om te retourneren kenbaar maakt, 14 dagen de tijd om de bestelling te retourneren.

Indien de koper van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de koper het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De koper zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan Ros retourneren, volgens de door Ros aangegeven redelijke en duidelijke retourinstructies. Op de achterzijde van de pakbon, staan de retourinstructies vermeld. Indien de koper gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient de koper het product, binnen 14 dagen na ontvangst, conform de retourinstructies (als vermeld op de achterzijde van de pakbon) terug te sturen aan Ros. De koper is zelf verantwoordelijk voor de correcte retourzending en doet er dus verstandig aan om de retourzending aangetekend en verzekerd te versturen.

De koper heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van het Modelformulier voor herroeping, dat de koper hier kan openen.